על הרשת הלד

רשת הלד צילום הוקמה בשנת 1993 ומונה כ-30 סניפים.
הרשת מקיפה את כל תחומי עולם הצילום ומציגה קונספט
ייחודי בארץ בתחום עיצוב מתנות אישיות מתמונות.